Kontakt:

PropTech Slovakia s.r.o.

Mostová 2, 811 02 Bratislava

IČO: 52 936 171

DIČ: 2121213523 (nie je platcom DPH)

zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 143921/B

Bankové spojenie číslo účtu:

IBAN SK32 0200 0000 0042 7322 1851

tel. +421 903 775 008